Title:
สวัสดิการสมาชิก
Click to Zoom
Details:
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนสวัสดิการประจำเดือน มกราคม2562
Post Date:
2019-02-13 Time:09:11:33
Post by:
supergenius

Title:
ร่วมฟังสวดอภิธรรมพร้อมมอบสวัสดิการจัดการศพ
Click to Zoom
Details:
ประธานสหกรณ์และตัวแทนหน่วยคำชะอี ร่วมฟังสวดอภิธรรมพร้อมมอบสวัสดิการจัดการศพ ณ อำเภอคำชะอี.
Post Date:
2018-12-29 Time:20:00:21
Post by:
Smit

Title:
ร่วมฟังสวดอภิธรรมพร้อมมอบสวัสดิการจัดการศพ
Click to Zoom
Details:
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมุกดาหาร พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และเลขาประธานสหกรณ์ ร่วมรับฟังสวดอภิธรรมมารดา ท่านติน ตันสมรส รองประธานคณะกรรมการสหกรณ์ พร้อมมอบสวัสดิการสงเคราะห์จัดการศพ.
Post Date:
2018-12-29 Time:19:57:21
Post by:
Smit