Title:
ร่วมฟังสวดอภิธรรมพร้อมมอบสวัสดิการจัดการศพ
Click to Zoom
Details:
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมุกดาหาร พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และเลขาประธานสหกรณ์ ร่วมรับฟังสวดอภิธรรมมารดา ท่านติน ตันสมรส รองประธานคณะกรรมการสหกรณ์ พร้อมมอบสวัสดิการสงเคราะห์จัดการศพ.
Post Date:
2018-12-29 Time:19:57:21
Post by:
Smit